Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Együttműködő szervezetek

 

 


1. Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

2. Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről az Eranus Támogatásokat Szervező Alapítvány, (továbbiakban Alapítvány, székhelye: 2626 Nagymaros, Kittenberger Kálmán u. 29.; képviseletében: Dávid Andrea, elnök)

másrészről az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (továbbiakban SZOGYESZ székhelye: 1071 Budapest, Dózsa Gy. u.70.; képviseletében: Tánczos Éva intézményvezető) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

Az együttműködés tárgya

Az Alapítvány a következő támogatást biztosítja a SZOGYESZ által végzett szociális segítő munkához kapcsolódóan:

 • rászoruló, hátrányos helyzetű emberek krízishelyzetének megoldásához, esélyegyenlőségének, életminőségének javításához való hozzájárulás;

 • intézményi struktúra fejlesztése annak érdekében, hogy a rászorulók hatékony ellátása biztosítva legyen.

Az Alapítvány által nyújtott támogatás célja a családgondozási folyamat erősítése azokban az esetekben, ahol bizonyos fajta célzott támogatás elősegítheti a rászoruló család helyzetének pozitív változását. Nem célja az esetvitel, a szociális szolgáltatások kiváltása.

Az Alapítvány által nyújtott támogatás lehet egyszeri vagy hosszabb távon, tartós módon nyújtott pénzbeli támogatás, tárgyi adomány valamint szolgáltatás.

Az Alapítvány vállalja:

 • a SZOGYESZ által közvetített rászorulók hatékony és személyre szabott segítését, melyhez a támogatást kérő otthonában illetve lakókörnyezetében személyesen biztosítja a támogatásnyújtást az Alapítvány erőforrásával és közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással;

 • a konkrét ügyek megoldásához szükséges pénzbeli és tárgyi adományozást, célzott szolgáltatásokat nyújtó támogatók felkutatását, az adományok, támogatások eljuttatását a rászorulóhoz;

 • a családgondozási folyamatban az adott esetvitel szerinti megállapodás tiszteletben tartása mellett segíti adott időszak eredményességét;

 • intézményi támogatás esetében az adományozást és kivitelezést tervezéssel, közvetítéssel alapozza és valósítja meg;

 • a támogatási folyamat koordinálását és kontrollálását, a személyes kontaktus biztosítását;

 • támogatást kérő személyes adatainak védelmét, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelemét.

A SZOGYESZ vállalja:

 • családgondozási folyamat keretében szolgáltatásokat nyújt a rászoruló személyek/családok számára,

 • a rászorulót tájékoztatja a támogatási lehetőségről, majd annak közös végiggondolása után továbbítja az Alapítvány felé a rászoruló kérését,

 • a támogatást követően is folytatja a rászorulóval végzett családgondozást;

 • az Alapítvány felé közvetített rászorulókat informálja, felkészíti a támogatásnyújtás tartalmára és kereteire vonatkozóan, figyelemmel az adatok védelmére;

 •  

  felelősséget vállal a konkrét ügyek megoldásához szükséges pénzbeli és tárgyi adományozás célzottságának megtartásáért;

   

 • intézményi támogatás esetében az adományozás és kivitelezés érdekében a közös tervezést és az alapítvány erőforrásai által nyújtott támogatáshoz kivitelezés technikai segítését.

Az Együttműködők kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni egymás képviseleteként megjelölt személyeket minden akadályról, amely a feladat teljesítését meghiúsítaná.

Az együttműködés során az Alapítvány és a SZOGYESZ közvetlenül együttműködik személyes találkozók, elektronikus levelezés és közös workshopok útján a rászorulók és az intézményi támogatás megjelenítésében, rangsorolásában, kivitelezésében, valamint az együttműködés, közös szakmai fejlesztések terén.

Az együttműködők részéről a feladat koordinációjáért felelős személyek:

 • Alapítvány: Dávid Andrea

 • SZOGYESZ: Tánczos Éva

Jelen Együttműködési Megállapodás egymással megegyező három eredeti példányban készült, amelyet az Együttműködők elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írtak alá.

Budapest, 2011. július 28.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


 

Amely létrejött egyrészről az Eranus Támogatásokat Szervező Alapítvány, (továbbiakban Alapítvány, székhelye: 2626 Nagymaros, Kittenberger Kálmán u. 29.; képviseletében: Dávid Andrea, elnök)

másrészről a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ  (továbbiakban  JCsGyK székhelye:1081 Budapest, Népszínház u. 22. ; képviseletében: Váradi Gizella intézményvezető)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

 

 

Az együttműködés tárgya

 

Az Alapítvány a következő támogatást biztosítja a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által végzett szociális segítő munkához  kapcsolódóan:

·      rászoruló, hátrányos helyzetű emberek krízishelyzetének megoldásához, esélyegyenlőségének, életminőségének javításához való hozzájárulás;

·      intézményi struktúra fejlesztése annak érdekében, hogy a rászorulók hatékony ellátása biztosítva legyen.

Az Alapítvány által nyújtott támogatás célja a családgondozási folyamat erősítése azokban az esetekben, ahol bizonyos fajta célzott támogatás elősegítheti a rászoruló család  helyzetének  pozitív változását. Nem célja az esetvitel, a szociális szolgáltatások kiváltása.

Az Alapítvány által nyújtott támogatás lehet egyszeri vagy hosszabb távon, tartós módon nyújtott pénzbeli támogatás, tárgyi adomány valamint szolgáltatás.

 

 Az Alapítvány vállalja:

·                    a JCsGyK által közvetített rászorulók hatékony és személyre szabott segítését, melyhez a támogatást kérő otthonában illetve lakókörnyezetében személyesen biztosítja a támogatásnyújtást az Alapítvány erőforrásával és közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással;

·                    a konkrét ügyek megoldásához szükséges pénzbeli és tárgyi adományozást, célzott szolgáltatásokat nyújtó támogatók felkutatását, az adományok, támogatások eljuttatását a rászorulóhoz;

·                    a családgondozási folyamatban az adott esetvitel szerinti megállapodás tiszteletben tartása mellett segíti adott időszak eredményességét;

·                    intézményi támogatás esetében az adományozást és kivitelezést tervezéssel, közvetítéssel alapozza és valósítja meg;

·                    a támogatási folyamat koordinálását és kontrollálását, a személyes kontaktus biztosítását;

·        támogatást kérő személyes adatainak védelmét, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelemét.

 

 A JCsGyK vállalja:

 

·        családgondozási folyamat keretében szolgáltatásokat nyújt a rászoruló személyek/családok számára,

·        a rászorulót tájékoztatja a támogatási lehetőségről, majd annak közös végiggondolása után továbbítja az Alapítvány felé a  rászoruló kérését,

·        a támogatást követően is folytatja a rászorulóval végzett családgondozást;

·                    az Alapítvány felé közvetített rászorulókat informálja, felkészíti a támogatásnyújtás tartalmára és kereteire vonatkozóan, figyelemmel az adatok védelmére;

·                    felelősséget vállal a konkrét ügyek megoldásához szükséges pénzbeli és tárgyi adományozás célzottságának megtartásáért;

·                     

·                    intézményi támogatás esetében az adományozás és kivitelezés érdekében a közös tervezést és az alapítvány erőforrásai által nyújtott támogatáshoz kivitelezés technikai segítését.

 

Az Együttműködők kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni egymás képviseleteként megjelölt személyeket minden akadályról, amely a feladat teljesítését meghiúsítaná.

 

Az együttműködés során az Alapítvány és a JCsGyK közvetlenül együttműködik személyes találkozók, elektronikus levelezés és közös workshopok útján a rászorulók és az intézményi támogatás megjelenítésében, rangsorolásában, kivitelezésében, valamint az együttműködés, közös szakmai fejlesztések terén.

 

Az együttműködők részéről a feladat koordinációjáért felelős személyek:

-        Alapítvány:    Dávid Andrea (elérhetőség: 06-20/571 3420; cz.davida@gmail.com)

-        JCsGyK: Tar-Bárczy Szilvia (elérhetőség: tarbarczy.szilvia@jcsgyk.hu)

 

Jelen Együttműködési Megállapodás egymással megegyező három eredeti példányban készült, amelyet az Együttműködők elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írtak alá.

 

Budapest, 2012. január 10.